שיתופים | מבקר המדינה: שיתוף ציבור בנושא תחבורה ציבורית 


מבקר המדינה: שיתוף ציבור בנושא תחבורה ציבורית

ניהול וליווי תהליך שיתוף ציבור בנושא תחבורה ציבורית בישראל , אוקטובר – דצמבר 2017

מבקר המדינה: שיתוף ציבור בנושא תחבורה ציבורית

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ממשיך בדרך של שיתוף הציבור הרחב, כחלק מהיוזמה להגברת שקיפות המשרד ועידוד מעורבות הציבור בנעשה בו. מתוך כך, פנה המשרד בדצמבר 2017 לציבור לשם קבלת התייחסותו בכל הנוגע לתחבורה הציבורית בישראל. ארגון שיתופים היה הגוף שניהל את תהליך השיתוף עבור המשרד.

רקע למהלך

במשך שנים רבות ההשקעה בתחבורה הציבורית בישראל הייתה נמוכה מאוד לעומת מרבית המדינות המפותחות, והושם דגש על פיתוח תשתיות התומכות בשימוש ברכב הפרטי. במהלך השנים היקף השימוש בתחבורה הציבורית נותר קטן, והיקף השימוש ברכב פרטי הלך וגדל. הכמות הגדולה של כלי רכב והנְסּועה הגבוהה בכבישים, שאורכם מצומצם יחסית, גורמות לכך שצפיפות התנועה בכבישי ישראל היא הגבוהה במדינות ה-OECD, פי 5.3 מהממוצע במדינות אלו. מציאות זו פוגעת בפריון העבודה, מביאה לאי-מיצוי הפוטנציאל של התוצר המקומי הגולמי ושל ההכנסות ממיסים, תורמת לזיהום האוויר ולמפגעי רעש.

במסגרת מהלך הביקורת, פנה משרד מבקר המדינה לציבור בבקשה לענות על שאלון מקוון ולחוות דעה על הנסיעה בתחבורה הציבורית בישראל, בהם: זמן ההמתנה, התדירות, דרגת הצפיפות, עלות, תשתיות (מיקום תחנות, מצב תחנות וכו'), טיב השירות הניתן ועוד. כמו כן, השאלון הופנה גם לציבור אשר אינו משתמש בתחבורה הציבורית על מנת להרחיב את הלמידה אודות הסיבות לאי השימוש. 20,680 ענו על השאלון המקוון שהופץ באמצעות קול קורא במדיה החברתית ובאמצעי התקשורת.

מטרתו של הליך זה היתה לשמוע את קולו של הציבור הרחב, המשתמשים בתחבורה ציבורית ולקבל תובנות חדשות מציבור המיועדים – משתמשים פוטנציאליים (אלו שנוסעים באופן משמעותי בתחבורה, אך לא ציבורית) בתחבורה הציבורית בישראל. המידע שהתקבל סייע במיקוד נושאי הביקורת ובביסוס תובנות וממצאים כהשלמה לתהליך הביקורת. 

שלבי המהלך

 

 

תהליך תחבורה ציבורית

 

 

 

 

 

 

 פרסום הדו"ח

עבודת הביקורת של משרד מבקר המדינה ונציב פניות הציבור בנושא התחבורה הציבורית בישראל התפרסמה במרץ 2019. הדו"ח, אשר ממצאיו העלו כשלים והזנחה רבת שנים בכל הקשור לקידום התחבורה הציבורית בישראל, זכה להדים רבים בתקשורת.

הצוות המקצועי שליווה את המהלך מטעם שיתופים: מירי יעקובי-הורוביץ, ד"ר גלי סמבירא, דרור זכאי, שחף מרחב, אילה הורביץ

להמשך קריאה