השולחן העגול במשרד החינוך - הסדרת תכניות חיצוניות 


השולחן העגול במשרד החינוך: הסדרת תכניות חיצוניות

הובלת צוות תלת-מגזרי לגיבוש המלצות למדיניות בנושא הכנסת תכניות חיצוניות למערכת החינוך

השולחן העגול במשרד החינוך - הסדרת תכניות חיצוניות

השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך, עוסק בהסדרת תוכניות הפועלות במערכת החינוך. השולחן הינו חלק edu logo newממהלך כולל שמוביל משרד החינוך בראשות מנכ"לית המשרד, הגב' מיכל כהן, ושותפים לו – אנשי משרד החינוך (מטה ושטח), נציגי חינוך, נציגי מגזר שלישי ושני, נציגי הורים ומוסדות להשכלה גבוהה. ארגון שיתופים נבחר להיות הגוף המסייע בהפעלת השולחן העגול במשרד החינוך מאז שנת 2013.

רקע למהלך

מטרת המהלך להסדרת תכניות חיצוניות הייתה גיבוש המלצות למשרד החינוך בנוגע לגיבוש מדיניות בנושא. השולחן התנהל באמצעות שני צוותי תכנון:

1. צוות מאגר תכניות.
2. צוות שותפויות מיטביות ברמת בית הספר.

צוות מאגר התוכניות גיבש עקרונות מרכזיים ליישום מאגר המידע לתוכניות חיצונית ככלי מרכזי לאיגום, ארגון והשקפה של מגוון התכניות הפועלות במערכת החינוך. הצוות הציג את העקרונות והשלבים השונים בתהליך השתלבות של תכנית חיצונית במערכת החינוך.

צוות שותפות מיטבית ברמת בית הספר עסק בהגדרה והטמעת מערכת עקרונות מוסכמים של תהליך רצוי, שיאפשר מיצוי מיטבי של התכניות, שימור וניהול הידע והעצמת צוות בית הספר. הצוות העוסק בנושא הציג שני תוצרים: תרשים זרימה לשותפות וסדרת עקרונות בין מגזריים לשותפות מיטבית.

וידאו

סרטון של משרד החינוך בנושא מאגר התכניות

בסיום המהלך הושגו שלושה תוצרים מרכזיים:

א. מאגר התכניות – הושגה הסכמה על עקרונות המאגר וכן תנאי סף לכניסה למאגר, סטטוסים והתקדמות במאגר, הוצאת תכנית מהמאגר. 
ב. תהליך עבודה מוסכם לבניית שותפות מיטבית ברמת בית הספר – הוצג תהליך עבודה מוסכם לשילוב תכניות בבית הספר.
ג. אמנה להסדרת תכניות – מסמך הצהרתי שמציג את "רוח השותפות" הבינמגזרית כפי שהוסכמה בין השותפים, היא כוללת הצהרה שמכירה בתרומה הייחודית של כל מגזר למערכת החינוך וכן הכרה בצורך בשיתופי פעולה בינמגזריים לקידום מערכת החינוך, בהמשך היא מפרטת סדרת עקרונות וסדרת יישומים לשותפות בהפעלת תכניות במערכת החינוך. 

 

להמשך קריאה
הצוות המקצועי
אברהם אסבן

אברהם אסבן

יועץ בכיר לתהליכי שיתוף

בתפקידו האחרון ניהל אברהם את תחום שיח בין מגזרי בשיתופים. בעבר שימש כסמנכ"ל המכללה למדינאות וממונה אסטרטגיה ושיווק במטה לפיתוח אזורי, משרד התמ"ת. אברהם כותב דוקטורט בתחום זהותם של בוגרי תכניות הכשרת מנהיגות ציבורית בישראל ופעל בשנים האחרונות בקידום יוזמות אזרחיות לטיוב המגזר הציבורי. אברהם בוגר MA בתכנית המצטיינים של ביה"ס למדיניות ציבורית באונ' העברית, תכנית 'עתידים- צוערים למגזר הציבורי' ותכנית המנהיגות של קרן אייסף.

מור שחם

מור שחם

לשעבר: רכזת תחום שיח בין-מגזרי

מור יועצת ארגונית בהכשרתה, בעלת ניסיון עשיר בפיתוח הדרכה. היתה שותפה להקמת מוקד רשות התאגידים במשרד המשפטים כמנהלת ומפתחת הדרכה. עסקה בתפקיד ביטחוני במשרד ראש הממשלה. בעלת ניסיון בתפעול וליווי שותפויות ותהליכים מורכבים בין המגזר הציבורי, העסקי והחברתי. בעלת תואר שני בהתנהגות ופיתוח ארגונים, המרכז הבינתחומי ותואר ראשון ביחסים בינלאומיים וסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

ד''ר גלי סמבירא

ד"ר גלי סמבירא

יועצת בכירה לתהליכי שיתוף

ראש תוכנית 120, עתודה פוליטית רב תרבותית לשותפות חברתית חדשה במכון שחרית. לשעבר, מנהלת מקצועית של שיתופים בהפעלת השולחן הממשקי מהיווסדו, וכן בתהליכים של השולחן העגול לפיתוח אזורי-כלכלי של משרד התמ"ת, השותפות הבין-מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות. בעברה, סמנכ"לית קרן אורן, ראש תחום נערות בסיכון במיזם יניב ומנהלת הפנימייה בשדה בוקר. בעלת תואר שלישי בלימודי מגדר, ותואר שני בפסיכולוגיה תעשייתית, באוניברסיטת בר אילן. 

ד''ר בת חן וינהבר

ד"ר בת חן וינהבר

יועצת בכירה לתהליכי שיתוף

בת חן בעלת תואר שלישי בניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן ותואר ראשון ושני בחינוך. בעלת ניסיון עשיר בניהול צוותי משימה ופיתוח בין-מגזריים וכן בתהליכי גישור והנחיה. מנהלת תכנית "מפרש"- חממה ליזמות חינוכית. מייעצת, מנחה ומלווה מגוון ארגונים בתחומים של ייזום פרויקטים חדשניים, הובלת שינויים בתחום מערכות חינוך בישראל, ארגון וניהול ידע. בעלת ניסיון עשיר בעבודה עם מערכת החינוך במגזר הציבורי (מטה המשרד, פיקוח, מנהלי בתי ספר, מורים ומנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות).